Kurs akcent i wymowa

Dobrze znasz słownictwo i gramatykę, ale masz jeszcze problemy z wymową?

Tutaj poświęcamy czas na szlifowanie akcentów oraz poprawę „miękkiej” wymowy.

Zajęcia odbywają się w trybie miesięcznym lub trymestralnym.
TOP Detektyw