Łódź – Plan zajęć

Plan zajęć - Łódź

*Grupy zaznaczone danym kolorem spotykają się więcej niż raz w tygodniu.