Wreszcie możesz swobodnie rozmawiać, chociaż niektóre tematy wciąż sprawiają Ci drobne problemy. Można powiedzieć, że nie masz już bariery językowej i coraz chętniej korzystasz z języka w praktyce (PS to, że się wstydzisz, to inna sprawa)! Chcesz uporządkować zagadnienia gramatyczne i rozbudować zasób słownictwa.

Zakres leksykalny: m.in. moda, sport, zdrowie, relacje rodzinne, turystyka, współczesne zagadnienia (uzależnienia, zdowy styl życia, reklama, konsumpcjonizm)

Zakres gramatyczny: m.in. liczba mnoga rzeczowników, połączenie przymiotnika, rzeczownika i liczebnika, spójniki, konstrukcje przyczynowo-skutkowe, tryb rozkazujący czasownika

To jedynie planowany zakres leksykalny i gramatyczny – zawsze działamy doraźnie i w razie pojawienia się jakichkolwiek problemów na bieżąco reagujemy.

Dostępne w językach: polski, rosyjski, ukraiński