Po zapoznaniu się ze specyfiką firmy, pomożemy Ci przetłumaczyć katalogi, przeprowadzimy szkolenie w zakresie słownictwa związanego z branżą, przygotujemy do rozmów i negocjacji.