Коротко и ясно: спасибо Вам за этот триместр, за чудесные 3 первых месяца НА ВОСТОК, за Языковые Беспорядки и за […]
Krótko i na temat: dziękujemy za ten trymestr, za wspaniałe trzy pierwsze miesiące NA WOSTOK, za Bałagany Językowe i za […]
Андрей уже замечательно говорит по-польски, в чем можете убедиться послушав наше видео!
Andriej już świetnie mówi po polsku, o czym możecie się przekonać w poniższym wideo!