Курсы польского - Polski - Kursy polskiego dla cudzoziemców - Szkoła językowa NA WOSTOK

Курсы польского языка для иностранцев

Курсы польского языка для иностранцев предназначены в первую очередь для наших восточных соседей, которые выбирают Польшу в качестве места жительства.

Мы будем рады организовать для вас курсы польского языка и помочь вам выучить язык. Начнем с абсолютных основ, включая алфавит, и перейдем к грамматике, словарному запасу, чтению, письму и разговорной речи, не забывая о сленге. Мы покажем вам красоту этого языка и докажем, что даже вопросы грамматики могут доставлять удовольствие.

Кроме того, вы сможете проверить, насколько хорошо вы знаете польский язык в реальной жизни и чему научились. Именно поэтому после занятий мы готовим тематические культурные встречи, которые также являются свободным языковым обменом.

Мы проводим курсы польского языка в Лодзи на Аллее Костюшко в самом центре города. В Белостоке курсы польского языка проходят на улице Бема, а в Кракове – на улице Святого Филипа.

Мы проводим занятия на всех уровнях и во всех возможных формах – индивидуально или в группах, стационарно или онлайн. Во время курса мы можем сосредоточиться на специализированных вопросах, например, на бизнесе.

Мы также готовим переводы с польского на русский или украинский и с русского или украинского на польский язык. Это касается устных и письменных переводов, как обычных, так и присяжных, часто необходимых в официальных служебных делах.

Проверьте, что мы предлагаем на нашем Фейсбуке. Запись на занятия ЗДЕСЬ!

***

Kursy języka polskiego dla cudzoziemców [PL]

Język polski dla cudzoziemców, to kursy przeznaczone przede wszystkim dla naszych wschodnich sąsiadów, których coraz więcej wybiera Polskę na swoje miejsce do życia.

Z chęcią zorganizujemy dla Ciebie kursy języka polskiego i pomożemy Ci nauczyć się tego języka. Zaczniemy od zupełnych podstaw, w tym od alfabetu, by dalej rozwijać gramatykę, słownictwo, czytanie, pisanie i swobodne mówienie – nie zapominając przy tym o slangu. Pokażemy Ci piękno tego języka i udowodnimy, że nawet zagadnienia gramatyczne mogą być naprawdę przyjemne.

Ponadto, będziesz mieć możliwość przećwiczenia tego, jak znasz język polski na żywo i sprawdzić to, czego udało Ci się nauczyć. Właśnie po to poza zajęciami przygotowujemy tematyczne spotkania kulturowe, będące jednocześnie luźną wymianą językową.

Co więcej, kursy języka polskiego prowadzimy w trzech miastach. W Łodzi zajęcia odbywają się przy alei Kościuszki w samym centrum miasta, w Białymstoku przy ulicy Bema, a w Krakowie przy ulicy Św. Filipa.

Zajęcia realizujemy na wszystkich poziomach znajomości języka i w każdej możliwej formie – indywidualnie czy grupowo, stacjonarnie czy online. W ramach kursu możemy także skupić się na zagadnieniach specjalistycznych – dla przykładu biznesowych.

Przygotowujemy także tłumaczenia z języka polskiego na język rosyjski lub ukraiński, albo z języka rosyjskiego lub ukraińskiego na język polski. Dotyczy to tłumaczeń ustnych i pisemnych, tak zwykłych, jak i przysięgłych – często potrzebnych w oficjalnych sprawach urzędowych.

Jeśli Cię zainteresowaliśmy, sprawdź co proponujemy na Facebooku. Zapisz się na zajęcia TUTAJ!