Język znasz na medal, ale przecież nie chcesz stracić z nim kontaktu! Zdarza się, że robisz typowe błędy, ale umówmy się – robisz je też w języku ojczystym! Popracujemy nad tym, żeby jednak całkowicie je wyeliminować.

Na tym etapie zakres leksykalny i gramatyczny określamy najczęściej po zajęciach próbnych, gdzie na żywo możemy określić Wasze oczekiwania i sprawdzić popełniane błędy. Dużo tłumaczymy, oglądamy seriale i filmy, czytamy prasę. Tematy staramy się dobierać tak, by były aktualne, ciekawe dla wszystkich uczestników i bogate w nowe słownictwo. Na pomyłki gramatyczne reagujemy doraźnie, bo są to zazwyczaj drobiazgi albo zwykłe przejęzyczenia.

Zakres leksykalny: bieżące wydarzenia społeczne, polityczne i kulturalne, poszukiwanie pracy i bezrobocie, rola kobiety w społeczeństwie, feminatywy, mentalność Słowian

Zakres gramatyczny: imiesłowy czynne i bierne, nieregularne formy czasowników (w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym), ortografia, interpunkcja

Dostępne w językach: polski, rosyjski, ukraiński