Masz już pojęcie o języku. Umiesz naprawdę sporo, ale czasem myli Ci się gramatyka. Mieszasz przypadki i wahasz się, jak odmienić poszczególne czasowniki. Wciąż walczysz z barierą językową, ale praktycznie wszystko już rozumiesz. To jest właśnie definicja poziomu A2. Kiedy zaczniesz swobodnie mówić, to będzie znak, że właśnie wkraczasz na poziom B1.

Zakres leksykalny: m. in. podróże (środki transportu, sposób spędzania czasu, wyżywienie), usługi (bank, poczta), charakter i typy osobowości, kultura (kino, teatr, książka)

Zakres gramatyczny: m. in. stopniowanie przymiotników i przysłówków, odmiana zaimków osobowych i dzierżawczych, konstrukcje modalne, rząd czasownika, spójniki

To jedynie planowany zakres leksykalny i gramatyczny – zawsze działamy doraźnie i w razie pojawienia się jakichkolwiek problemów na bieżąco reagujemy.

Dostępne w językach: polski, rosyjski, ukraiński