Poziom B2

Na tym etapie zajmujemy się tematyką poważniejszą – pogadamy, co się dzieje w kraju i za granicą, zapoznamy się z fauną i florą na wszystkich kontynentach, pouczymy się geografii, biologii, trochę przedsiębiorczości i psychologii! Nie zapomnimy o mowie codziennej, tematach bieżących i analizie „prasówki”. Gramatycznie zajmiemy się imiesłowami, odmianą liczebników i wszystkim, co najtrudniejsze. To będzie aktywny, ale owocny rok.

Dostępne w językach: polski, rosyjski, ukraiński