Na tym etapie zajmujemy się tematyką poważniejszą – w końcu mówisz już zupełnie swobodnie i możemy trochę podyskutować! Pogadamy, co się dzieje w kraju i za granicą, zapoznamy się z fauną i florą na wszystkich kontynentach, pouczymy się geografii, biologii, trochę przedsiębiorczości i psychologii! Nie zapomnimy o mowie codziennej, tematach bieżących i analizie „prasówki”.

Zakres leksykalny: m.in. media, praca i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, rola pieniądza, rozwój tożsamości, wykształcenie, zbrodnia i kara, slang

Zakres gramatyczny: m.in. zaimki przeczące, zaimki nieokreślone, liczebniki zbiorowe, krótka i długa forma przymiotnika, imiesłowy czynne i bierne, interpunkcja

To jedynie planowany zakres leksykalny i gramatyczny – zawsze działamy doraźnie i w razie pojawienia się jakichkolwiek problemów na bieżąco reagujemy.

Dostępne w językach: polski, rosyjski, ukraiński