Wielu z nas wyjazd do Rosji wydaje się praktycznie niemożliwy. Główną przeszkodą są dokumenty, a szczególnie wiza. Inna sprawa to strach przez światem, który wydaje się zupełnie inny niż ten, który znamy. Nie taki jednak diabeł straszny, jak go malują. 

Tematem dzisiejszego artykułu będą dokumenty, których potrzebujemy, aby bez problemu dostać się na terytorium Federacji Rosyjskiej. Rzeczywiście jest ich kilka, ale cała procedura w niczym nie przypomina tej, z którą jeszcze niedawno mieliśmy do czynienia, chcąc wybrać się do USA.

 

Najważniejsze dokumenty – Wiza

Dokumenty zawsze są ważne, ale w tym przypadku najważniejszym z nich jest wiza. Standardowa wiza turystyczna do Rosji i z powrotem, na okres do 30 dni, kosztuje 306 złotych. Podstawą jej wydania jest poprawne wypełnienie i złożenie wniosku wizowego w Konsulacie Generalnym Rosji. Co jednak istotne, dla wypełnienia i złożenia wniosku wizowego musi istnieć podstawa – na przykład zaproszenie od osoby bądź instytucji, która ma swoje miejsce zamieszkania czy siedzibę w Federacji Rosyjskiej. Wniosek jest dość szczegółowy – trzeba w nim podać cel i miejsce wyjazdu do Rosji, wskazać ewentualne poprzednie pobyty w Rosji itp.

Zaproszenie/Voucher

Dokument ten może pochodzić na przykład od hotelu, w którym zamierzamy w Rosji nocować. Wystawienie zaproszenia jest dodatkowo płatne – około 60 złotych. Adres zapraszającego podaje się we wniosku wizowym.

Zdjęcie do wizy

Do wniosku wizowego załącza się także zdjęcie – w rozmiarze 3,5 x 4,5 cm. Nie powinno być ono starsze niż 6 miesięcy, za to musi zostać wykonane na jasnym tle, na wprost obiektywu aparatu. Konieczne, by było ono ostre, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała od 70 do 80% zdjęcia. Osoba na zdjęciu nie może mieć nakrycia głowy i twarzy przysłoniętej włosami, a usta muszą być zamknięte. Koszt zdjęcia do wizy to około 40 złotych.

Najważniejsze dokumenty – Paszport

Jeśli chodzi konkretnie o dokumenty, równie ważny jak wiza jest paszport. Oddajemy go do konsulatu razem z wnioskiem wizowym, ponieważ wiza jest tam wklejana właśnie do paszportu (dlatego musi on posiadać obok siebie dwie puste strony). Co istotne, paszport powinien być ważny minimum 180 dni od zakończenia ważności wizy rosyjskiej.

Ubezpieczenie

Przydatne, a jednocześnie obowiązkowe przy wniosku wizowym jest posiadanie ubezpieczenia turystycznego. Musi ono zawierać w sobie ubezpieczenie zdrowotne na kwotę min. 30 000 euro, honorowane na terytorium Rosji. Koszt polisy to ok. 60 złotych.

Karta migracyjna

Kartę migracyjną, która jest elementem obowiązku meldunkowego, wypełnia się po przekroczeniu granicy Federacji Rosyjskiej. Podaje się w niej swoje imię i nazwisko, datę urodzenia, numer paszportu i numer wizy, datę wjazdu oraz datę wyjazdu, a także wskazanie przyjmującego (osoby bądź instytucji zapraszającej – zgodnie z zaproszeniem/voucherem).

Czas na praktykę

W praktyce dokumenty i całą procedurę wizową warto powierzyć biurom podróży, które się w tym specjalizują. Za niewielką prowizją (zwykle ok. 50-60 złotych), przygotują dla nas wniosek wizowy, zaproszenie/voucher, zorganizują ubezpieczenie turystyczne, odbiorą paszport i wezmą na siebie cały kontakt z konsulatem – od złożenia wniosku, aż do odbioru wizy. To również o tyle dobre rozwiązanie, że biura podróży mają doświadczenie, a często i znajomych urzędników. Przy wnioskowaniu o wizę na własną rękę trzeba przygotować się nawet na kilkukrotne wizyty w konsulacie, a niekiedy także decyzję odmowną, przez którą wizy nie otrzymamy. Z biurem podróży pozostaje nam natomiast tylko przekazanie do biura paszportu, zdjęć i wniesienie opłaty.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że biura tego typu często przygotowując dokumenty, przekazują zaproszenia od innych instytucji niż ta, do której faktycznie się udajemy (np. inny hotel). Trzeba wówczas pamiętać, by wypełniając na granicy kartę migracyjną, podać adres instytucji zgodnie z voucherem. Przy okazji wypełniania karty migracyjnej rosyjski strażnik graniczny może dopytywać, w jakim celu i gdzie dokładnie wybieramy się do Rosji.

Karty migracyjnej przez cały pobyt w Federacji Rosyjskiej należy strzec jak oka w głowie. Przede wszystkim dlatego, że wyjeżdżając z Rosji należy ją oddać. Jeśli karta w trakcie pobytu zostanie zagubiona, trzeba wyrobić jej duplikat w terminie 3 dni – w najbliższym urzędzie migracyjnym.

Warto też zastanowić się nad szerszym zakresem ochrony ubezpieczeniowej niż wymagane minimum. Ubezpieczenie zdrowotne najlepiej ustalić na kwotę ok. 70 000 euro, ubezpieczenie OC na ok. 45 000 euro i ubezpieczenie NNW na ok. 10 000 euro. Polisę, poza biurem podróży, można uzyskać online, choćby przez bankowość elektroniczną. Cały proces jej wykupienia zajmuje około 15 minut, a koszt to również około 60 złotych.

Wizy bezpłatne

Sytuacja wygląda nieco prościej, jeśli kwalifikujemy się do uzyskania wizy bezpłatnej. Dzieje się tak na przykład w sytuacji, gdy wybieramy się do Rosji w celach edukacyjnych. Najczęstszy przykład to studia, choć może to być np. letnia szkoła językowa organizowana przez uniwersytet. Wówczas rosyjskiej instytucji edukacyjnej wysyła się skany paszportów, a ta na ich podstawie przygotowuje zaproszenie/voucher i w naszym imieniu składa wniosek do konsulatu. Nam pozostaje jedynie odbiór wizy w wybranym konsulacie w Polsce. Cała procedura jest bezpłatna. Nie wymaga się przy tym zdjęcia, natomiast podobnie jak w przypadku wizy turystycznej, trzeba wykupić ubezpieczenie.

E-wizy – Petersburg

Od 1 lipca 2019 możliwe jest złożenie wniosku online o bezpłatną e-wizę. Uprawnia ona do wjazdu na teren obwodu kaliningradzkiego. Wniosek należy składać do 4 dniem przed wyjazdem – z ważnym skanem paszportu i zdjęciem w formacie elektronicznym. Wiza ważna jest 30 dni i uprawnia do wjazdu na terytorium określonych obszarów Federacji Rosyjskiej na maksymalnie 8 dób, łącznie z dniem wjazdu. E-wiza może posłużyć wyjazdom biznesowym, turystycznym i humanitarnym. Z tego typu wizą można do obwodu kaliningradzkiego dotrzeć przekraczając granicę tylko w wybranych punktach:

  • lotnicze przejście graniczne „Kaliningrad (Chrabrowo)”
  • morskie przejście graniczne „Kaliningrad” (wydziały w Kaliningradzie, Bałtyjsku i Swietłym)
  • drogowe przejście graniczne „Bagrationowsk”, „Gusiew”, „Mamonowo (Grzechotki)”, „Mamonowo (Gronowo)”, „Morskoje”, „Pograniczny”, „Sowieck”, „Czernyszewskoje”
  • kolejowe przejście graniczne „Mamonowo”, „Sowieck”

E-wizy – Kaliningrad

Tymczasem od 1 października 2019 roku możliwe jest złożenie wniosku online o bezpłatną e-wizę na inny obszar. Uprawnia ona do wjazdu na teren Petersburga i obwodu leningradzkiego. Wniosek należy składać między 20 a 4 dniem przed wyjazdem – z ważnym skanem paszportu i zdjęciem w formacie elektronicznym. Wiza ważna jest 30 dni i uprawnia do wjazdu na terytorium określonych obszarów Federacji Rosyjskiej na maksymalnie 8 dób, łącznie z dniem wjazdu. E-wiza może posłużyć wyjazdom biznesowym, turystycznym, kulturalnym i naukowo-technicznym. Z tego typu wizą można do obwodu leningradzkiego dotrzeć przekraczając granicę tylko w wybranych punktach:

  • lotnicze przejście graniczne „Sankt Petersburg (Pułkowo)”
  • morskie przejścia graniczne „Wysock”, „Wielki Port Sankt Petersburg (część Dworzec Morski)”, „Port Pasażerski Sankt Petersburg”
  • drogowe przejścia graniczne „Iwangorod”, „Trofianowka”, „Brusnicznoje”, „Swietogorsk”
  • piesze przejście graniczne „Iwangorod”

 

Na wydanie paszportu z wizą rosyjską czeka się średnio 2 tygodnie. Odebrać wizę można nawet na dzień przed wyjazdem. Poza opisywaną wizą turystyczną i edukacyjną (na studia), istnieje również wiele innych wiz – prywatna, w celu podjęcia pracy, biznesowa, dla niepełnosprawnych, dla prowadzących działalność religijną, dla prowadzących działalność naukową itd. Każda z nich cechuje się nieco odmienną specyfiką, a także ceną.

 

Opracował: Patryk Szulc

Źródła: Wydział Konsularny Ambasady Rosji w Polsce, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, http://ivisa.com, Inf. własna
TOP Detektyw

#

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *