Pandemia koronawirusa to ostatnio temat numer jeden. Jedną z metod walki z koronawirusem są zamknięte granice. Polska wprowadziła je w ostatnią niedzielę. Do Rosji nie da się teraz wyjechać tak łatwo, ani z niej wrócić.

Zamknięte granice od 15 marca

Tydzień temu pisaliśmy na blogu, jakie dokumenty są potrzebne, by udać się do Rosji. Ten artykuł jest jak najbardziej aktualny, ale czasowo zawieszony. Wszystko dlatego, że w niedzielę 15 marca zostały zamknięte granice Polski z innymi krajami. Dotyczy to zarówno państw należących do Unii Europejskiej, jak i tych na Wschodzie, spoza UE – Rosji, Białorusi czy Ukrainy.

Co ważne, granice w ramach Unii Europejskiej nie są zamknięte całkowicie. Granicę z Czechami, Litwą, Niemcami i Słowacją można przekroczyć powracając do kraju tylko na wyznaczonych przejściach. Przywrócono na nich tymczasową kontrolę graniczną, mimo istniejącej od lat strefy Schengen, dzięki której kontrole te zniesiono:

 • Niemcy:
  • przejścia drogowe: Jędrzychowice, Olszyna, Świecko, Krajnik Dolny, Kołbaskowo, Świnoujście-Garz
  • przejścia piesze: Zgorzelec, Gubin, Słubice, Kostrzyn nad Odrą
 • Litwa: Budzisko
 • Słowacja: Barwinek, Chyżne
 • Czechy:
  • przejścia drogowe: Cieszyn-Chotĕbuz, Gorzyczki, Nowe Chałupki, Kudowa Słone, Trzebina, Jakuszyce
  • przejścia piesze: Cieszyn-Český Tĕšín (Most Przyjaźni)

Powracając do Polski można skorzystać z autokarów, busów, prywatnych samochodów bądź samolotów LOT w ramach programu „LOT do domu”. W pozostałym zakresie międzynarodowy, obustronny ruch autokarowy, kolejowy i lotniczy został w Polsce zamknięty.

Granice z Rosją, Białorusią, Ukrainą

Wyjazd do Rosji jest teraz bardzo utrudniony. Wszystko dlatego, że w większości zostały całkowicie zamknięte granice właśnie z Rosją, a także z Białorusią i Ukrainą. Pozostawiono jednak pewną „furtkę”, aby dało się w uzasadnionych przypadkach przemieszczać między tymi państwami:

 • Rosja: Bezledny, Grzechotki
 • Białoruś: Kuźnica, Bobrowniki, Terespol
 • Ukraina: Dorohusk, Hrebenne, Korczowa

Wiadomo, że choćby z przejścia granicznego w Korczowej masowo korzystają obywatele Ukrainy, którzy próbują wrócić do swojego kraju. Tak samo postępują Polacy, którzy starają się wrócić do ojczyzny ze Wschodu, jak i z Europy Zachodniej – Francji czy Niemiec. Na granicy tworzą się jednak wielokilometrowe korki.

16 marca możliwości przekroczenia granicy od strony ukraińskiej wprowadziły także tamtejsze służby. Tam również zamknięto granice dla cudzoziemców oraz wprowadzono ograniczenia dla wyjeżdżających. Choćby na przejściu granicznym w Rawie Ruskiej (po polskiej stronie Hrebenne), Straż Graniczna nie przepuszcza autokarów. Wyjątek to sytuacja, kiedy dostać do Polski próbują się właśnie polscy obywatele powracający do kraju lub osoby mające prawo stałego bądź czasowego pobytu w Polsce.

Ograniczenia dla cudzoziemców

Zamknięte granice Polski dotyczą wszystkich cudzoziemców. Odstępstwo od tej reguły możliwe jest tylko w szczególnych przypadkach:

 • cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod ich stałą opieką
 • cudzoziemców posiadających Kartę Polaka
 • szefów misji dyplomatycznych oraz członków personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osób posiadających stopień dyplomatyczny oraz członków ich rodzin
 • cudzoziemców posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • cudzoziemców posiadających prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemców uprawnionych do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadających zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • cudzoziemców, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35)

Kontrola sanitarna i kwarantanna

W Polsce kontrola sanitarna dotyczy każdego, kto wjedzie do kraju. Polega ona na mierzeniu temperatury ciała i wypełnieniu karty lokalizacji (karta nie obejmuje osób przyjeżdżających z Rosji, Białorusi czy Ukrainy). Jednocześnie przyjezdni muszą poddać się obowiązkowej, 14- dniowej kwarantannie. Tutaj też przewidziano wyjątki dla:

 • osób mieszkających w Polsce, które pracują w kraju sąsiednim i regularnie przekraczają granicę
 • cudzoziemców mieszkających w kraju sąsiednim, którzy pracują w Polsce i przekraczają granicę regularnie
 • kierowców wykonujących zawodowo transport towarowy i osobowy

ZOSTAŃ W DOMU

Na co dzień w naszej szkole mamy do czynienia z dziesiątkami ludzi – naszymi rodakami, ale i cudzoziemcami. Dlatego prosimy Was – niezależnie od narodowości, podejdźmy do pandemii koronawirusa na poważnie. Nie panikujmy, często myjmy ręce, unikajmy kontaktu z innymi osobami, nie wybierajmy się masowo do sklepów – tam prędzej się zarazimy, niż zabraknie zapasów żywności. Nie dopuśćmy do tego, by pandemia urosła w Polsce do takich rozmiarów, jak choćby we Włoszech czy w Hiszpanii – gdzie dziennie nowych zakażonych przybywa w tysiącach, a setki ludzi umierają. ZOSTAŃMY W DOMU!

Opracował: Patryk Szulc
Źródła: Straż Graniczna, Polskie Linie Lotnicze LOT, Inf. własna
TOP Detektyw Wykrywanie podsłuchów – TOP IT

#

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *