Pamiętacie nasz jeden z ostatnich wpisów o miękkim znaku? Dziś przychodzimy do Was z postem o twardym znaku! Jesteście gotowi? Zapraszamy!

 

Zastosowanie twardego znaku w szybkim skrócie:

Znak twardy pełni funkcję rozdzielającą, piszemy go po spółgłosce przed е, ё,ю,я w następujących sytuacjach:

 

 • po przedrostkach zakończonych na spółgłoskę twardą i przed е, ё,ю,я, np.: подъехать, объявление,

 

 • w wyrazach złożonych, jeżeli pierwsza część składa się z liczebnika двух-, трёх-, четырёх-, a druga część zaczyna się od samogłoski jotowanej, np.: двухъярусный, трёхъязычный,

 

 • w niektórych wyrazach obcego pochodzenia (oczywiście między twardą spółgłoską a “е, ё,ю,я”) np.: адъютант, адъюнкт, инъекция, конъюнктура, объект, субъект, трансъевропейский

Mamy nadzieję, że wszystko jasne! A tymczasem – łapcie zadania! (odpowiedzi poniżej):

Odpowiedzi:

 1. трёхъязычный словарь
 2. пятиярусный
 3. объесться
 4. съесть яблоко
 5.  сесть на стул
 6.  подъёмный кран
 7. объедать друзей
 8. обедать с семьёй
 9. инъекция
 10. субъект
 11. адъюнкт
 12. подъезд
 13. выяснить
 14. объяснить
 15. трёхъязычный
 16. съедобный гриб
 17. объявление
 18. предъявлять
 19. сэкономить деньги
 20. панъевропейский
 21. съёмщик
 22. объединиться
 23. мир необъятен
 24. отъезд
 25. изобильный
 26. разучить
 27. разъяриться
 28. поесть
 29. трансъевропейский
 30. трансокеанский

 

 

Więcej zagadnień ortograficznych już wkrótce na naszym blogu

Opracowała: Bogumiła Kotynia

#

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *