Czas na czas przeszły!

W dzisiejszym poście pod lupę weźmiemy czas przeszły w języku rosyjskim! Zapraszamy na post: “Czas na czas przeszły!”

 

Czas na czas przeszły!

Z początku wydawać by się mogło, że nie jest to takie trudne, zobaczcie sami:

Regularnie czas przeszły tworzymy zabierając od bezokolicznika -ть i dodając odpowiednią końcówkę:

-л: dodajemy w rodzaju męskim: чита-л;

-ла: dodajemy w rodzaju żeńskim: чита-ла;

-ло: dodajemy w rodzaju nijakim: чита-ло;

-ли: dodajemy w liczbie mnogiej: чита-ли.

 

Jednak są grupy czasowników, które potrafią wprawić w lekką konsternację:

1️⃣Czasowniki zakończone na -сти, -зти, -чь – w czasie przeszłym nie mają w rodzaju męskim literki -л:

 

✔️нести (nieść) – нёс – несла – несло – несли

✔️расти (rosnąć) – рос – росла – росло – росли

✔️везти (wieźć) – вёз – везла – везло – везли

✔️лечь (położyć się) – лёг – легла – легло – легли

✔️печь (piec) – пёк – пекла – пекло – пекли

✔️мочь (móc) – мог – могла – могло – могли

 

2️⃣Część czasowników zakończonych na -нуть w formie rodzaju męskiego liczby pojedynczej nie ma literki -л i we wszystkich formach czasu przeszłego traci przyrostek -ну-:

 

✔️мокнуть – мок – мокла – мокло – мокли

✔️мёрзнуть – мёрз – мёрзла -мёрзло -мёрзли

✔️привыкнуть – привык – привыкла -привыкло – привыкли

 

‼️Wyjątkiem są czasowniki oznaczające jednokrotność i momentalność danej czynności. W tych przypadkach formy czasu przeszłego tworzymy w sposób regularny:

 

✔️крикнуть (krzyknąć) – крикнул – крикнула – крикнуло – крикнули

✔️глянуть (zerknąć) – глянул – глянула – глянуло – глянули

✔️зевнуть (ziewnąć) – зевнул – зевнула – зевнуло – зевнули

 

3️⃣Formy czasu przeszłego w sposób nieregularny tworzą jeszcze czasowniki zakończone na -мереть, -тереть, -переть:

 

✔️запереть – запер – заперла – заперло – заперли

✔️тереть – тёр – тёрла – тёрло – тёрли

✔️умереть – умер – умерлаумерло –умерли

 

Mamy nadzieję, że wszystko jasne! A tymczasem – łapcie zadanie! (odpowiedzi poniżej)

 Czasowniki z nawiasów wstaw w czasie przeszłym:

 1. Юрий (запереть) ………… дверь на ключ.
 2. Он (лечь) ………… спать очень поздно.
 3. Антон, ты мне очень (помочь) …………!
 4. Катя (лечь) ………… спать в три часа ночи
 5. Когда-то они (помочь)  ………… ему!
 6. Он (привезти) ………… меня домой.
 7.  Миша (тереть) …………  хрен на тёрке.
 8.  На клумбе (расти) …………  белые розы.
 9.  Игорь (испечь) ………… вкусный порог.
 10.  Евгений не (мочь) ………… справиться с этой проблемой.
 11.   Вчера Дима (отвезти) ………… Веру домой.
 12.  Василий (вымокнуть) ………… под дождём.
 13.   За этот год Геннадий очень (вырасти) …………
 14.  Он не (привыкнуть) …………  брать зонт.
 15. Мне кажется, что он (умереть) ………… 2 года тому.

 

Odpowiedzi: 1. запер; 2.  лёг;  3. помог;  4. легла; 5. помогли;  6.привёз;  7. тёр;  8. росли;  9. испёк;   10. мог; 
 11. отвёз;  12. вымок;  13. вырос;  14. привык;  15. умер.

 

 

Więcej zagadnień gramatycznych już wkrótce na naszym blogu

Opracowała: Bogumiła Kotynia

#

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *